Dedolesov drobiž

Pri nakupu Dedolesovih izdelkov se lahko v zadnjem koraku odločiš, da znesek nakupa zaokrožiš na najbližji evro. Ves denar do zadnjega centa namenjamo projektom, s katerimi se podpirajo sajenje dreves, varstvo okolja in socialno prikrajšani.Z Dedolesovim drobižem si prispeval k zasaditvi 80.000 dreves, podprl UNICEF v boju proti podhranjenosti otrok in Svetovno zdravstveno organizacijo v boju proti pandemiji COVID-19. In želimo storiti še več.


Izbiramo projekte, ki dosegajo vsaj enega izmed ciljev trajnostnega razvoja oz. CTR. 

S 17 cilji trajnostnega razvoja (CTR) se vzpostavlja univerzalen standard, pri katerem se upoštevajo vsi prebivalci našega planeta.