Pomoč za Moravsko

Podnebne spremembe prinašajo nesreče, na katere se ne moremo pripraviti. Ena od teh je bil uničujoč tornado, ki je junija 2021 prizadejal regiji Břeclav in Hodonín na južnem Moravskem. Tornado je zahteval življenja, uničil domove, a tudi drevesa, grmičevje in pridelke na poljih.

Da bi prebivalci dobili nazaj vrtove pred hišo, kolesarske steze in drevorede, divjadi pa zatočišče, protivetrne ograje in travnike, je potrebna dolgoročna obnova regije.

V Dedolesu smo se odločili, da s 500,000 CZK podpremo pobudo Partnerske fundacije Pomoč za Moravsko, katere cilj je zasaditev novih dreves v okoliških vaseh in zemljiščih ter pomoč tistim, ki so preživeli posledice tornada, posaditev dreves ob drevoredih, obnova protivetrnih ograj, podpora ustvarjanju novih vrtov in obnova zatočišč divjadi na prizadetih območjih.

Dodatne informacije o projektu