Dedoles pogozduje 2020


Gozdovi so izjemno pomembni za upočasnitev podnebnih sprememb, ki jih povzroča visoka koncentracija CO2 v ozračju. Odraslo drevo lahko iz ozračja "vsrka“ do 22 kg CO2 v enem letu.


Zato v Dedolesu podpiramo varstvo in sajenje gozdov.  

Ti nam pomagaš in za to se ti zahvaljujemo!


V letošnjem letu smo podprli

Projekt sajenja 28.000 avtohtonih drevesnih vrst na območju poplavnih gozdov ob reki Donavi v sodelovanju z organizacijama civilne družbe BROZ in Pisztráng KörPOPLAVNI GOZD IN NJEGOVA VLOGA PRI VSRKAVANJU CO2

Poplavni gozdovi, ki mejijo na potoke in reke, imajo veliko večjo učinkovitost in boljšo sposobnost vsrkavanja in skladiščenja CO2 zaradi toka reke. V primerjavi z gozdovi na višjih nadmorskih višinah imajo rastline in tla v poplavnih gozdovih dvakrat večjo zalogo ogljika. Zaradi rednih poplav se tla poplavnih gozdov nenehno obnavljajo, zato ti gozdovi v bistvu postanejo sesalniki CO2 – hektar poplavnega gozda akumulira do 354 ton CO2.


OBMOČJE IZVAJANJA PROJEKTA: DELTA CELINSKE DONAVE

Poplavni gozdovi ob Donavi so eden izmed najbogatejših ekosistemov z izjemno biotsko raznovrstnostjo. V preteklosti je delta celinske Donave predstavljala eno največjih in najbolj raznovrstnih mokrišč v Srednji Evropi. Na velike dele tega območja so negativno vplivali regulativni posegi, gradnja vodovoda in slabo upravljanje z gozdovi. To je povzročilo močan upad populacije avtohtonih ptičjih vrst kot tudi zmanjšanje števila različnih vrst rib in dvoživk.SAJENJE AVTOHTONIH DREVESNIH VRST V POPLAVNIH GOZDOVIH OB DONAVI

Sajenje avtohtonih drevesnih vrst na poplavnih območjih je izjemnega pomena, zlasti zato, ker se poplavni gozdovi okoli Donave zaradi gozdarstva nenehno spreminjajo. Pri takšnih gozdarskih posegih so sadili predvsem tujerodne, hitro rastoče topolove klone.

Avtohtone vrste topolov imajo veliko večjo sposobnost naravnega pomlajevanja in živijo dlje, s čimer ustvarjajo primeren življenjski prostor za ptice (za izdolbenje gnezda), ki lahko v njih ustvarijo duplo. Značilne drevesne vrste v tej vrsti gozda so predvsem topoli in vrbe, a so posajeni tudi hrasti, divje jablane in hruške.Ukrepi, povezani s koronavirusom, so nam to jesen preprečili, da bi aktivno sodelovali pri sajenju dreves. Upamo, da bomo lahko sodelovali spomladi, ko bodo lahko naši kolegi spet pomagali pri sajenju dreves. 😊


Več informacij je na voljo TUKAJ