OPEN FUTURE

OPEN FUTURE je izvenšolski program za mlade, stare od 11 do 15 let. Odziva se na neenakost v dostopu otrok do izobrazbe. Slovaška je ena tistih držav, kjer lahko opazimo močan vpliv socialno-ekonomskega ozadja, iz katerega otroci/dijaki prihajajo, na njihovo uspešnost v šoli.

Projekt vključuje ustanovitev inovativnih klubov, kjer je osnovnošolskim učencem nuden 3-leten visokokakovosten program za razvoj njihovih poslovnih, digitalnih in mehkih veščin.

Cilj programa je, da se mladi zavedajo svojega okolja, razmišljajo drugače o svetu in rešujejo težave, ki jih vidijo okoli sebe. Mlade spodbuja k sodelovanju na skupnem projektu za skupnost, timskemu reševanju težav in socialnim inovacijam, na katerih delajo udeleženci. Omogoča jim možnost za boljšo prihodnost.

Izobraževalna vsebina programa se osredotoča na ključne veščine, ki so potrebne za 21. stoletje ter motivira in razvija potencial udeležencev. Edinstveno zasnovan učni načrt programa je usmerjen proti temu cilju. Program zagotavlja varno in vključujoče okolje za otroke (nudenje obrokov, daljši delovni čas, pomoč socialnega delavca in mentorjev) ne glede na njihovo etnično ali manjšinsko pripadnost.

Zato smo se odločili, da ta program podpremo. 😊